Regulamin KwadratowaKraina.PL

Przepisy ogólne

Art. 1. Regulamin określa zasady i sposoby korzystania z usług udostępnianych przez serwis “KwadratowaKraina.PL”.
Art. 1.1. Przez korzystanie należy rozumieć wszelką interakcje użytkownika serwisu, czy wymianę danych w dowolnej postaci.
Art. 2. Podmiotem odpowiedzialnym za działanie serwisu jest Administracja KK.
Art. 3. Każdemu przysługuje prawo do korzystania z usług “KwadratowaKraina.PL” i korzystania ze wszystkich jej opcji przysługujących użytkownikom na zasadach określonych w regulaminie.
Art. 4. Każdy użytkownik korzystający z usług jest zobowiązany do przestrzegania zasad określających aspekty ich działania.
Art. 5. Usługi przetwarzają i przechowują dane użytkowników w celu poprawnego działania wszystkich funkcji, a użytkownik korzystając z usługi zgadza się z tym stanem rzeczy.
Art. 6. Do poprawnego działania serwis wykorzystuje ciasteczka (Cookies), które są przechowywane w przeglądarce użytkownika do poprawnej jego identyfikacji. Więcej o ciasteczkach.


§1. Postanowienia Ogólne

1.1. Administracja serwisu wymieniana jako KwadratowaKraina™ zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek modyfikacji regulaminu w dowolnym czasie bez podania powodu.
1.2.1. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w poniższym regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez Administrację poprzez forum, serwer bądź Teamspeak 3.
1.3. Właścicielem serwisu i podległych jest (sync667) Bartosz Smoczyński.
1.4. Jakiekolwiek próby kopiowania własności intelektualnych, które należą do serwisu, czy też jego użytkowników są zabronione bez uzyskania zgody autora. Również to co użytkownicy budują na rzecz serwera, jak i ich wkład w rozwój jest dobrowolny i automatycznie przechodzi na własność serwisu. Użytkownicy mogą prosić o usunięcie np.: budowli, ale nie może opierać się na prawach autorskich, których tak jak w tym punkcie sformułowano dobrowolnie zrzeka się.
1.5. Regulamin jest wyłączną własnością serwera “KwadratowaKraina.PL”. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub przetwarzania całości lub części regulaminu.
1.6. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, które są niezgodne z polskim prawem, tym samym zobowiązują się do usuwania takich danych, gdy tylko zostaną one wykryte lub zgłoszone.
1.7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej i zachowań społecznych, podczas użytkowania usług.
1.8. Administracja monitoruje logi jak i posiada dostęp do narzędzi wykrywających i monitorujących pracę serwera oraz akcje graczy, tym samym każde naruszenie będzie karane z odpowiednią surowością.
1.9. Zabrania się naruszania własności innych, niszczanie ich pracy i uprzykrzania gry.
1.10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Administracja, a użytkownikowi przysługuje prawo utworzenia odpowiedniego tematu na forum, gdy uważa że sprawa nie może zostać rozwiązana w grze.
1.11. Na serwerze zabrania się propagowania ideologii zabronionych przez polskie prawo.
1.12. Na serwerze obowiązują rangi według poniższej hierarchii:

 1. Root
 2. Administrator
 3. Starszy Moderator
 4. Moderator
 5. Młodszy Moderator
 6. Donate
 7. Gracz

 

1.13. Zakazuje się używania wulgarnych nazw oraz takich, które są powszechnie uważane za obraźliwe. Jeśli administracja stwierdzi niezgodność nazwy, wyrzuca daną osobę w celu dania szansy na poprawę, jeśli to nie przyniesie efektu, administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia bana permanentnego lub tymczasowego.
1.14. Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.
1.15. Każdy może mieć tylko JEDNO konto, namierzenie kilku kont jest równoznaczne z ukaraniem wszystkich posiadanych postaci, karą permanentnego bana.
1.15.1. Istnieje wyjątek od tej reguły. Jeżeli inne konto należy do osoby współdzielonej z nami łącze internetowe np. rodzinny.

 

§2. Zasady dotyczące gry na serwerze

2.1. Każdy gracz po zalogowaniu powinien zapoznać się z FAQ gry na serwerze używając komendy /pomoc.
2.2. Zabronione jest spamowanie i uporczywego zadawanie zbędnych pytań, na które odpowiedź znaleźć można w pomocy.
2.3. Tereny w miastach pod zabudowę lub zamieszkanie są przydzielane w sposób automatyczny i proces nie wymaga pomocy ze strony administracji, wystarczy uderzyć łapką w specjalną tabliczkę przy wolnym regionie.
2.3.1. Istnieje również możliwość założenia własnego terenu na całej mapie. Poradnik można znaleźć TUTAJ.
2.3.2. Wszelkie problemy związane z takimi terenami należy zgłosić administratorowi bezpośrednio bądź na forum.
2.4. Jeśli Moderator lub Administrator nie jest zajęty może pomóc w szukaniu działki.
2.5. Tereny chronione na serwerze są płatne w zależności od jego rozmiaru o czym informuje odpowiedni komunikat.
2.6. Działki, tereny poza miastem lub budynki można nabyć za wirtualną walutę.
2.7. Na serwerze dostępne są różne typy regionów, z których każdy ma swój osobny limit posiadania.
2.8. Gracz może posiadać po jednym rodzaju każdej nieruchomości, chyba, że indywidualne zasady poszczególnych miast mówią inaczej.
2.9. Działek nie można łączyć, ani przenosić.
2.10. Zabrania się spamowania na czacie publicznym oraz prywatnym. Osoba spamująca zostanie ukarana  ostrzeżeniem, wyrzuceniem, wyciszeniem lub banem tymczasowym długości do 3 dni , w zależności od skali przewinienia.
2.11. Zabrania się przeklinania i używania słów powszechnie przyjętych za wulgarne/obraźliwe, osoba nie przestrzegająca zasad kultury dostaje bana tymczasowego na minimum 24 godziny.
2.12. Za wszelkie błędy wynikające z niepoprawnego działania systemów serwera/serwisu nie odpowiadamy, a wszelkie takie sytuacje należy zgłaszać administracji. Nie zwracamy poziomów, zwierząt, itemów jeśli ich strata była spowodowana błędem systemów, bądź samego gracza lub gdy uznamy to za nieuzasadnione w danej sytuacji.
2.13. Na mapie poza obszarami miejskimi PvP jest włączone!
2.13.1. PvP może zostać wyłączone na terenie pozamiejskim, zakupionym przez gracza, specjalną flagą.
2.14. Oszukiwanie administracji w celu wyłudzenia itemów. Będzie (w zależności od wielkości szkód jakie kłamstwo wywoła) karane banem tymczasowym lub permanentnym.
2.15. Zabrania się spamowania ogłoszeniami typu sprzedam/kupię lub innymi. Od tego typu informacji jest dział kupię/sprzedam na forum serwera lub market.
2.16. Skargi na innych graczy, pomysły dotyczące rozbudowy serwera, nowych pluginów i podobne. Mogą być zgłaszane jedynie poprzez forum serwera.
2.17. Administracja nie zmienia pór dnia lub pogody na serwerze! Zabrania się proszenia o takie zmiany.
2.18. Zabrania się oszukiwania mechanizmu AFK. Serwer nie przyznaje graczowi po pewnym czasie nieaktywności pieniędzy i każdy sposób zapobiegania temu jest oszustwem.
2.19. Sojusze na minigrach, miast oraz graczy są dozwolone, chyba że inne reguły temu zaprzeczają!
2.20. Działka/Rezydencje i podobne mogą posiadać tylko i wyłącznie jednego właściciela (ownera).
2.21. Nie dotyczy to miast, które muszą posiadać określoną hierarchię stanowisk i odpowiedzialności. Jest ona określana we wniosku o przyznanie praw danemu podmiotowi.

 

§3. Budowanie

3.1. Wszystkie budowle zbudowane na serwerze “KwadratowaKraina.PL” stają się jego własnością.
3.2. Kopiowanie budowli z serwera Kwadratowa Kraina bez zgody administracji jest równoznaczne z kradzieżą.
3.3. Obowiązuje zakaz tworzenia budowli uznawanych ogólnie za nieestetyczne, tj. z materiałów typu ziemia oraz deski, czy prezentujących nieodpowiednie formy twórcze.
3.4. Domy mają być ładne i nie razić innych graczy, w przypadku niezastosowania się do tej zasady zostanie przeprowadzona „KONTROLA DZIAŁEK”. Po pojawieniu się tabliczki ostrzeżenia obok tabliczki kupna działki, gracz ma wyznaczony czas na reakcję i poprawę, a następnie zgłasza ten fakt administracji, która może zdjąć ostrzeżenie.
3.5. Gracz ma prawo posiadać na działkach pola uprawne, lecz muszą one być urządzone z rozwagą i nie mogą stanowić większej połowy działki lub być usytuowane w nienaturalnych miejscach, czy lewitować.
3.6. Każda ulica ma swój teleport. Każdy dom na danej ulicy ma swój numer, razem jest to adres.
3.7. Zabrania się budowania domów na drzewach, chyba, że będą one wyjątkowo przemyślane i otrzymają aprobatę Administracji.
3.8. Budynki łamiące prawa fizyki, będą usuwane.
3.9. Zabrania się tworzenia na działkach pułapek.
3.10. Zabrania się nielegalnego biznesu, czyli prowadzenia firmy, restauracji, hotelu czy innej podobnej działalności zarobkowej, z pominięciem odpowiednich zasad dotyczących tego aspektu.
3.11. Administracja zastrzega sobie do usunięcia nieruchomości oraz wszelkich danych powiązanych z graczem po upływie 3 tygodni nieaktywności użytkownika, chyba że poinformował on o tym fakcie na forum.

 

§4. Kary na serwerze

4.1. Kary występujące na serwerze: Ban Tymczasowy, Ban Permamentny, Wyrzucenie, Wyciszenie, Ostrzeżenie.
4.2. Administracja może stosować kary, jeśli stwierdzi, że gracz łamie regulamin.
4.3. Kary muszą być wymierzane wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
4.4. Kary nałożone bez podanego powodu będą anulowane lub poprawione w przypadku uzasadnienia.
4.5. Administracja ma możliwość rozpatrzenia kar nałożonych w grze w przypadku wątpliwości gracza, po złożeniu odwołania na forum serwera.

4.6. Przewinienia:

 1. Reklamowanie serwera, strony, kanału na YT, serwera konkurencji bez zgody ban permanentny.
 2. Przeklinanie, wyzywanie kick ,mute lub tempban do 3 dni, w zależności od skali nasilenia przewinienia.
 3. Spam na czacie publicznym lub prywatnym kick, mute, warn lub tempban do 3 dni
 4. Zadawanie na czacie pytań, na które odpowiedź znajduje się na tabliczkach na spawnie lub w FAQ – ostrzeżenie
 5. Rażące łamanie zasad ortografii – ostrzeżenie, kick lub mute
 6. Oblewanie lawą, podpalanie lub budowanie pułapek : ban tymczasowy do 5 dni
 7. Trollowanie ban tymczasowy do 48h, w przypadku powtórzenia sytuacji wielokrotnie ban permanentny.
 8. Używanie x-raya i innych programów pomocniczych, czy łamiących zasady gry – ban permanentny.
 9. Wykorzystywanie błędów gry lub serwera – ban permanentny.
 10. Okazywanie braku szacunku wobec administracji i innych graczy (również na innych serwerach i TeamSpeak’u): kara jest ustalana indywidualnie.
 11. Spamowanie na /operator lub /pw ostrzeżenie, kick, mute lub tempban do 3 dni

§5. Ekonomia

5.1. Jak wspomniano we wcześniejszej części, zakazuje się prowadzenia biznesu bez odpowiedniej zgody (System Firm). Nie dotyczy targów i sklepów.
5.2. Gracze mają możliwość zarabiania poprzez /market, a także poprzez wszelkie formy handlu między graczami i poprzez targi oraz sklepy.
5.3. Każdy gracz może zakupić stoisko na targu. Stoiska można dowolnie modyfikować lecz nadal ma on zachować swoje przeznaczenie, targi tak samo jak działki podlegają kontroli, a ilość tabliczek kupna/sprzedaży jest ściśle określona.
5.4. Dostępne są również pewne inne formy wynajęcia obiektów handlowych, a także najważniejszy System Firm.
5.5. System Firm jest rozbudowanym zbiorem zasad i przepisów, a także pluginów, które obsługują szczególne formy prowadzenia biznesu na serwerze, dokładne informacje są dostępne na Forum, a także stronie.
5.6. Gracz za 10 minut gry na naszym serwerze otrzymuje 7 kapsli!
5.7. Handel między graczem, a osadnikiem jest zablokowany i zabroniony!

 

§6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym dokumentem są rozstrzygane przez Administrację serwera.
6.2. Decyzja właściciela usługi jest zawsze ostateczna i prawomocna.

Ostatnie zmiany?

12:30

Wersja 1

Opublikowano pierwszą wersję regulaminu.

 • Kwiecień 08, 2017

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj naszą krainę!

Formularz Rekrutacyjny